Szentendre Város Egészségterve 2022 -Tájékoztató

Szentendre Város Önkormányzata az Egészségterv elkészítését fontos dolognak tartja.
Egyrészről az Egészségterv elkészítésének elsődleges célja, hogy az önkormányzat egy átfogó képet kapjon a település lakosságának egészségügyi állapotáról, és az egészséghez való hozzáállásáról másrészről pedig, mint másodlagos cél, hogy az önkormányzat szervezett programokkal a lakosság egészségügyi állapotán javíthasson, és tudatosan változtathasson.
Az egészségtervezés módszere és annak magyarországi bevezetése az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészséges Városok programjának és az Egészséges Városok program hazai szakmai hálózatának köszönhető. Ennek mentén és a WHO Healt city ciklusai mentén Szentendre városa 1998. óta tagja a Magyarországi Szövetségen keresztül a WHO Egészséges Városok Projektnek, mely egy hosszú távú nemzetközi fejlesztési projekt.. A város 1998-ban e céllal alapította meg az Egészséges Városért Közalapítványt.
Végső soron pedig az Egészséges Városok projekt arra törekszik, hogy elősegítse a városokban lakók, dolgozók fizikai, mentális, szociális és környezeti jólétét- azaz minden szinten az egészséges életmód és fenntartható egészség hirdetője, támogatója.
Először 2003. évben készült a Szentendre város számára a Közalapítvány közreműködésével egészségterv, a Környezetegészségügyi Akcióprogram, mint egészségterv az emberi egészséggel kapcsolatos problémák és teendők térségünkben, illetve Szentendrén. A Környezetegészségügyi Akcióprogram, mint egészségterv dokumentum évekkel ezelőtt lejárt, aktualizálása időszerűvé vált.
Ezért Szentendre Város Képviselőtestülete felkérte és megbízta az Egészséges Városért Közalapítványt, hogy   a 2021. nyarán elkészült ,” Adatértékelés a Szentendrei Járás Egészségtervének kidolgozásához „ tanulmány ajánlásait, valamint az Ábrányi városfejlesztő program és meglévő városi programok (HEP, VIP pl) figyelembe vételével   kezdje meg Szentendre egészségtervének kidolgozását, mely az érdekeltek széles körű bevonásával, a városi intézmények, egészségügy szereplői, iskolák, civil szervezetek , lakosság véleményének kikérésével készül.
Az egészség fontos mindenki számára! Az egészség az ember egészsége, teljessége.
Az egészség csak akkor fenntartható, ha annak összes alkotórésze megfelelő szinten működik: A Biológiai egészség, a Lelki egészség, a Mentális egészség, az Érzelmi egészség, és a Szociális egészség. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az ember testi, lelki- és szociális jólétét jelenti, és nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk.
Az egészséges életmód általánossá válását a lakosság egészségműveltségének fejlesztése, viselkedésváltozásra ösztönzése és az egészséget támogató környezet kialakítása eredményezheti.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az egészség terv nem, sőt elsősorban nem az egészségügy terve. Az Egészségterv átfogó célja a város lakosságának, életfeltételeinek, életminőségének, s ezáltal az itt élőemberek egészségi állapotának javítása, az élet minőségét befolyásoló tényezők lassú stratégiák általi változtatásán keresztül.
Ezért legfontosabb feladat a lakosság egészségtudatosságának növelése, hogy növekedjen a születéskor várható élettartam, és az egészségben eltöltött életévek száma. A lakosság gondolkodásának részévé váljon az önmagukkal való felelős törődés. Az egészségterv megvalósítása a településen élők testi, lelki és szociális jólétét kell, hogy szolgálja.
A települési egészségterv tehát egy komplex programtervezet, ennek a megvalósítása a településen élők közös akaratát és céljait kell összegeznie.
    Az Egészség terv fő célja számba venni az egészségi állapotra ható környezeti és egyéni tényezők jelenlegi állapotát, olyan programokat, beavatkozások tervezni, melyek széleskörben tudják támogatni a lakosság egészséghez való hozzáférését.
Ehhez a megközelítéshez szükséges minél szélesebb körű adatgyűjtés és együttműködés, annak érdekében, hogy a tervek a helyi szükségletekre és lehetőségekre épüljenek, megvalósításuk reális és eredményes lehessen.
A kérdőívekre kapott válaszok az egészségterv alapjainak, úgymint az állapotleírás, probléma feltárása, stratégia, a cselekvési terv, és visszacsatolás leírásához szükségesek.
Fontos, hogy megismerjük a lakosság egészségi állapotát, életmódját és igényeit, hogy Ön szerint mivel tudnánk támogatni városunkban az egészséges létre, a jól létre, a lakosság életmódváltására szolgáló programokat. Ehhez kérjük az Ön együttműködését, hogy hatékony és sikeres lehessen az önkormányzati szerepvállalás a lakosság egészségi állapotának javítására, ennek hatékony kommunikációjára.

Az elkészült Szentendre Egészségterve 2022. dokumentumról honlapunkon tájékoztatást adunk a lakosság felé és egyben várjuk véleményüket.

Kérjük kérdőívünk kitöltésével járuljon Ön is hozzá a megalapozott tervezéshez, a társadalmi vitára bocsátható elképzelések kialakításához.

Az alábbi linkre kattintva tudja megnyitni a kérdőívet: 

https://forms.gle/xYtKSC7CCJhAh8Rv9

© Copyright 2024. Minden jog fenntartva.