A Közalapítvány céljai:

1. Pontos információk a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezőkről - egészségi állapotról felmérések, szociológiai adatgyűjtés, epidemiológiai és társadalomtudományi kutatások

2. Egészségmegőrző programok eljuttatása oktatási intézményekbe, pedagógusok továbbképzése, felkészítése

3. Mentálhigiéniás preventív céltevékenység, drogprevenció, ifjúsági megelőző, ártalom csökkentő programok fejlesztése

4. Az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának, műszerezettségének, minőségbiztosítási szempontjainak komfortosabbá tétele céljából, fejlesztési források felkutatása és bevonása a közszolgáltatásba

5. Csatlakozni a regionális szemléletű ellátás-fejlesztés, ellátórendszer konszolidációja és modernizációja a programhoz

6. Az Önkormányzatra rótt ellátási kötelezettségek körében egészségpolitikai közfeladatok ellátásának minőségi, lényegi megvalósulásának elősegítése pl. kötelezőszakmai terv elkészítésében segítségnyújtás

7. Egészségügyi közszolgáltatások nyújtása, lakosság rizikófaktoros szűrése

8. Hátrányos helyzetű csoportokat segítő szociális, foglalkoztatási, szolgáltatások, együttműködések kiépítése

9. Központi Régió településeinek önkormányzataival együttműködés ösztönzése egészséges közösségi színterek, egészségtudatos magatartás kialakításának intézményes kereteiben, környezet-egészségügyi feladatokban, továbbá regionális együttműködések a szomszédos országok határmenti településeivel
- közös településfejlesztési, környezet-egészségügyi, környezetvédelmi problémák megoldására is.

10. Dunakanyar-_Pilis kistérség települési önkormányzataivaI egységes egészségfejlesztési koncepció kidolgozása, közegészségügyi, környezet-egészségügyi, településfejlesztési feladatokra társulások szorgalmazása

11. Helyi és kistérségi közösségek, lakosság bevonása a színtér-programokba (mindazon közösségi terek, ahol az emberek életük nagy részét töltik, lakóhely, helyi közösség. munkahely, iskola, egyéb társ-intézmények)

12. Lakosság, szakemberek, döntéshozók száméra tájékoztatás az egészséget befolyásoló tényezőkről

13. Kommunikáció a lakossággaI, intézményekkel , döntéshozókkal - a szociális és gazdasági
feltételek javításának ösztönzése a környezetkultúra, életmód, tárgyi és szociális infrastruktúra terén az egészséget támogató környezet kialakításának elősegítésére egészséges életmód és életkörülmények kialakulására irányuló tevékenységek támogatása

14. Ösztönözni az interszektorális együttműködést fenti célok megvalósításáért

15. Bármely projekt megvalósításában, feladat végrehajtásában érdekelt szervekkel kooperáció és koordináció

16. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ( Egészséges Városok Kárpát Medencei Egyesülete ) , mint a WHO nemzeti hálózata tagvárosaival való országos együttműködés – országos és uniós pályázatokban , programokban 

© Copyright 2024. Minden jog fenntartva.