Mobirise

A Közalapítványról

Szentendre város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 14-i üléséről készült jegyzőkönyv kivonatát ide kattintva tudják elolvasni.

1997-ben a város Képviselő-testülete létrehozta az Egészséges Városért Közalapítványt céljainak megvalósítására. Tagjai vagyunk Magyarországi Szövetségünkön keresztül a WHO Egészséges Városok Projektnek, amelynek célja megfelelő prioritás elérése a döntéshozók napirendjén az egészségnek Európa városaiban, és az átfogó helyi stratégiák segítése az egészség és fenntartható fejlődés érdekében . Végső soron pedig az Egészséges Városok projekt arra törekszik, hogy elősegítse a városokban lakók, dolgozók fizikai, mentális, szociális és környezeti jólétét- azaz minden szinten az egészséges életmód és fenntartható egészség hirdetője, támogatója.

Elkészítettük a WHO útmutatása alapján saját Környezet-egészségügyi Akcióprogramunkat , az emberi egészséggel kapcsolatos problémák és teendők megoldására térségünkben, illetve Szentendrén. Cél továbbá kistérségi és regionális együttműködés kiépítése és ennek kapcsán egészséges közösségi színterek, egészségtudatos magatartás kialakítása , egységes egészségfejlesztési koncepció kidolgozásának szorgalmazása. A helyi és kistérségi közösségek, a lakosság bevonása a színtér-programokba, az egészséges életmód és életkörülmények kialakítására irányuló tevékenységek támogatása. A Kuratórium tagjai között önkormányzati képviselők, Eü. Bizottsági és Családvédelmi Biz. tagok, szociológusok, pedagógusok, népművelők, orvosok, egészségpolitikusok és jogász szakemberek biztosítják a humán és szervezeti erőforrások magas szintjét.

2016. évben A családi életre nevelés programok folytatása, Veszélyek és kísértések rajzpályázat Veszélyek és kísértések kiállítás 3 helyszínen, V8 Egészségnap , „Éld velem át” sajátélmény drámaelőadás „Éld velem át” – Mondatok Petzelt HÍD képzés tanulói DMH Barlangban. Vészhelyzet interaktív játék 4 Ált. iskolákban Nyitott Kör – védőnők – elsősegély, kórokozók, sebkezelés , stb) .Április 15. nyílt nap utcabál Petzelt Iskola ennek keretében a „ Beszélj róla magaddal „ pályázat ( KAB-ME-15-A 22456) záró előadása a Barlangban. Támogattunk egyéb iskolai programokat, a Föld napja – Izbég egészséghét, kézhigiénés világrekordot Guinness rekord kísérlet 5 iskolában- ÁNTSZ ,Május gyereknap Rákóczi Nap – Fogyatékossággal élők -érzékenyítő programok , Újraélesztési gyakorlat és júniusban Magyarország szűrőkamionja – egész napos programsorozattal.


2015. Rákóczi Nap – Fogyatékossággal élők -érzékenyítő programok, Az egészséges időskor titkai 6 előadás- sorozat (V8-al közös rendezvénysorozat) m Egészségnap a V-8-ban , Ép Földön Ép Élet, Szűrőkamion Egészségnap a Duna parton – Hozza el gyermekét és unokáját!, Munkahelyi egészségről, az egészségfejlesztő, egészségmegőrző programokról ? című workshopot tartottunk a Városházán, Izbégi iskolai egészséghét, workshopot tartottunk az egészségfejlesztésről, egészségmegőrzésről és SZEI Adventi Egészségnap, változatlanul támogattunk iskolai egészségnevelési programokat. Elsősegélynyújtó, újraélesztő prezentációkat szerveztünk védőnők vezetésével több alkalommal egészségnapokon, iskolai rendezvényeken. Támogattuk az Országos Elsősegélynyújtó versenyen és a nemzetközi versenyen való részvételt.

A 2014-ben elkezdett és 2015-ben folytatódó KAB pályázat keretében ismét kérdőíves felmérést végeztünk egészségmagatartás attitűdváltozásról 2015/2016 „ Beszélj róla magaddal „ pályázat KAB-ME-15-A 22456.

2014. Az Egészséges Városért Közalapítvány 2014. évtől prioritásai között szerepel:

- Önkormányzati egészségfejlesztési tervezés az egészséghatás vizsgálat, egészségszűrő módszerével – részvételen alapuló kormányzati politika az egészség érdekében
- Egészséges életmód – programok a különböző színtereken
- Egészségműveltség – információátadás a különböző korcsoportok részére, majd kiegészülnek a szövetség 2016. évi szakmai prioritásaival, az Egészséget támogató környezetek kialakítása szempontjaival és megvalósításával.

2014. év EVMSZ első koordinátori értekezlet Az alapszabály módosításáról és a névváltoztatásról Szentendre városában a 2014.március 5-7 -én megtartandó közgyűlésen döntöttek.


Nyitány a V 8 ban – 2 egészségnap, , Ép Földön-Ép Élet Barcsay egészségnap, „Egészségnap a Duna mentén” Szentendre városa bekapcsolódott Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramjába. Felvonulás az egészséges Szentendréért, Maskara menet, Elsősegélynyújtó, újraélesztő prezentációkat szerveztünk védőnők vezetésével több alkalommal egészségnapokon, iskolai rendezvényeken. Támogattuk az Országos Elsősegélynyújtó Versenyt.


Rákóczi Egészségnap I. Az Egészségnap témája : Ép testben ép lélek – mozdulj és tégy magadért! Fuss az egészségedért, Rákóczi Egészségnap II. gimnazistáknak drogprevenciós színházi előadás , Izbégi egészséghét, BarcsayDrogprevenciós célú programjaink: KAB-ME-14-A-17924 jelű pályázati program , „ Éld velem át ..” a család ereje az egészséges társadalom jövője – című kábítószer prevenciós program a Barcsay Iskolában a 12-14 éves korosztálynak és újszerű kísérletként HÍD képzés tanulóinak a Petzelt Szakközépiskolában.


2013-ban folytatjuk a tavalyi évben elnyert KAB ME 11-8076 jelű „ Szeretném ha szeretnének éjjel és nappal is kábítószer prevenciós programot. 4 Egészségnap volt,


2012-ben túlnyomóan a KAB ME 11B 3393 jelű „Szeretném, ha szeretnének” A család összetartó ereje az egészséges társadalom jövője kábítószer prevenciós program megvalósításán dolgoztunk. A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, olyan komplex programok támogatására volt lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak. A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok megvalósítására nyílt lehetőség a város lakói számára minden korosztályra kiterjedően.


Részt vettünk a KEF újraindításában. Több egészségnapot szerveztünk és támogattunk.


2011-es programjaink – a lakosság egészségtudatos kommunikációjának javítása,- szervezett szűrőprogramok korcsoportos kiterjesztése,- az egészségügyi ellátórendszerhez kapcsolható kiegészítő szolgáltatások (prevenció, életmód, stb.)- egészségnapok szervezése, családok megszólítása, aktivizálása – – lakosság bevonása – -mentálhigiénés preventív céltevékenység, ifjúsági megelőző-ártalomcsökkentő programok fejlesztése, -, életmód terén, egészséget támogató környezet kialakításának elősegítése.


2010-2011 évben az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a szentendrei kamaszok körében TAMOP 6.1.2 pályázati program megvalósítása is folyt. A projekt közvetlen célja egy olyan önálló ifjúsági egészségfejlesztési terv kidolgozása, mely széles elméleti háttérrel rendelkezik, helyzetelemzésen és szükségletfelmérésen alapul, s megvalósítása során mozgósítani képes a szentendrei civil szervezeteket, nevelési-oktatási, továbbá kulturális, művészeti intézményhálózatot, valamint az önszerveződő közösségeket (családokat). Két mintaprogramot valósítottunk meg, a Szentendrén élő, tanuló és dolgozó, 14-25 éves fiatalok célcsoportjai számára. Egyik a családi életre való felkészítő előadás sorozat, a másik program mozgáslehetőség – uszoda használat és éjszakai pingpongozás – biztosításával kínál hasznos időtöltési lehetőséget.


Jelen prioritásaink az Egészséggel kapcsolatos műveltség, az egészségkommunikáció és a partnerség témakörei. A kutatások azt mutatják, hogy az egészségfejlesztési programok megvalósításakor az egészséggel kapcsolatos üzeneteinket megerősíthetjük, további információhoz való hozzájutást és ezáltal az egészséges életmód fenntartását is elősegíthetjük az egészségkommunikáció segítségével.


Rendezvények 2010-ben:


Városi Egészségnap a VizesNyolcasban – WHO Egészség Világnapját, az „1000 város 1000 élet” és az 1000 éves Szentendre mottóval ünnepeltük, egészséges életmódról ÁNTSZ részvételével , szakemberek ismeretterjesztést., preventív előadás a szexualis életre való felkészítésről – Szentendrei Családi Majális, Egészségsátorban szűrővizsgálatok, Propaganda-anyagok az alkohol, cigi és kábítószer ellen. WHO Nemdohányzó Világnap- iskolák helyi szervezésében, – parlagfű-akció – nyugdíjas részvétellel- kaszálás- Szentendre éjjel-nappalon.,ÖKO LÁBNYOM akció az élhető városért,Ökosátor.- Autómentes világnap. egészségsátor, Kerékpár-verseny és görkorcsolya-verseny – Idősek Világnapján, szűrések, előadások biztosítása a mintegy 400 résztvevőnek. ÁNTSZ komplett kiállítás – prevenció Egészségnap rendezése a szűrések, vizsgálatok: , betegjogi tájékoztató – Komplex Egészségnap – tanácsadás, Betegjogi tájékoztató. szűrések, vizsgálatok, homeopátia, természetgyógyászat stb. Termékvásár, – ÁNTSZ együttműködésében az AIDS világnapja iskolások bevonásával felvilágosító előadások .


2010-2011 évben az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a szentendrei kamaszok körében TAMOP 6.1.2 pályázati program megvalósítása is folyik. A projekt közvetlen célja egy olyan önálló ifjúsági egészségfejlesztési terv kidolgozása, mely széles elméleti háttérrel rendelkezik, helyzetelemzésen és szükségletfelmérésen alapul, s megvalósítása során mozgósítani képes a szentendrei civil szervezeteket, nevelési-oktatási, továbbá kulturális, művészeti intézményhálózatot, valamint az önszerveződő közösségeket (családokat). Két mintaprogramot valósítottunk meg, a Szentendrén élő, tanuló és dolgozó, 14-25 éves fiatalok célcsoportjai számára. Egyik a családi életre való felkészítő előadás sorozat, a másik program mozgáslehetőség – uszoda használat és éjszakai pingpongozás – biztosításával kínál hasznos időtöltési, versenyzési lehetőséget a fiatalok számára. Több száz résztvevővel „ Suli szimpózium az agykutatásról „-( A személyiség kibontakozásának biológiai alapjai) és az Alkohol és drog szervezetre való maradandó hatásai tudományos értekezés diákoknak a szenvedélybetegségről orvosokkal, agykutatókkal, orvostanhallgatókkal.

Korábbi években tevékenységeink:

2009.
Püspökmajori Pünkösd -Egészségsátorban szűrések – Parlagfű-akció: parlagfüirtás civil szervezetek részvételével – lakossági fórum – festőakció a Szentendrei Körkép a “Tiszta, rendes város” felhívással. — Szentendre Éjjel Nappal Nyitva rendezvénysorozat keretében ÖKO LÁBNYOM akció az élhető városért, (Kultúra – Turizmus – Környezet, vagy környezeti szemléletmód változás”) ÖKO-SÁTOR – -Autómentes világnapon, környezet-egészségügyi totók — Idősek Világnapján, Szűrővizsgálatok , előadások –tanácsadás — Komplex Egészségnap rendezése a Nagycsaládosok családi napján , betegjogi tájékoztató — ÁNTSZ együttműködésében az AIDS világnapja iskolások bevonásával felvilágosító előadás, -Családi délelőtt a PMK-ban , szűrések, vizsgálatok, tanácsadás, kábítószerprevenciós foglalkozás. Betegjogi tájékoztató.


2008.
Lakossági Egészségnap-szűrések – Izbégi Általános Iskola – egészséghét, AIDS világnap- Gondozási Központ, ÁnTsz közösen- kistérségi kampány iskolákban , –Dohányzás elleni kampány – Földbarát Klub elindítása –Idősek Világnapja – Dunamenti nyugdíjasok klubok találkozója – Pest-Komárom megye – Automentes Világnap – kerékpár körverseny szeptember — Munkahelyi stresszoldás – konfliktuskezelés – Korábbi ifjúsági felmérés folytatása, környezetvédelem, környezet egészségügyi kérdésekről — Parlagfű mentesítési akció – folyamatos kommunikáció


2007.
Egészségnap a szűrővizsgálatokkal – Egészségügyi Világnap alkalmából a Vöröskereszt elsősegély verseny diákoknak. — „Éljen 130/90 alatt” szűrővizsgálati programot nyertünk.– szentendrei nyugdíjas klubok idős kori életmódprogram előadása — A „ Parlagfűmentes Magyarországért „ akció keretében pályázaton a „Parlagfűmentes Szentendréért „ nyertünk, kísérleti próbálkozásként lakossági csoportok bevonásával próbáltuk meg a parlagfűmentesítési gyakorlati akciót megszervezni. ( ez a mai napig folyamatos ) – Idősek Világnapja pest megyei nyugdíjaskluboknak rendezvény, egész napos szűrőprogramot és neves professzorok előadását tettük lehetővé – Nyugdíjas Egyesület rekreációs és kulturális tevékenységének támogatása – támogattuk a Gondozási Központ által rendezett kistérségi idősotthonoknak életmód napját, az egészséges táplálkozás bemutatásával. — lakossági Fórumot tartottunk, a lakosság informálása a város parlagfű-helyzetéről, az allergia okairól és kezelési módjairól, – AIDS világnap prevenciós foglalkozások a kistérség és a város iskolái számára az ÁNTSZ, Gondozási Központ részvételével .


2006.
Dunakanyar Hófesztivál síverseny , közösségfejlesztés – Pest megyei Férfiak Egészséghete 20 városban és Tudományos Szimpózium , majd „sétálj az évekért, meglátod tovább élsz !” pest megyei körséta , megyei rendezvény , – Idősek Világnapja-
Veresegyházán a Missio Központban idős kori életmódprogram előadása, gyógytorna , – Művészet és Egészség kapcsolatáról ef Zámbó , Aknay festőművészek dr. Kishegyi Júlia kardiológusssal , TEVA Magyarország Rt. szűrőbusza – ÁNTSz-től oklevél a szintérprogramért, (nyugdíjasok, lakosság bevonása a parlagfűírtásba) — városi sulibuli – Dr Csernus Imre a függőségekről, iskolai E hét, — kistérségi úszóverseny — Civil Kerekasztal


2005- 1999
Jótékonysági bál, Tudományos Szimpozium – a térség egészségért, a “Férfiak a Duna mentén – egészségben – mozdulj és tegyél magadért – Oxigén Túra kerékpáros Hétvége 13 településen-Egészségmegőrző Oktatóprogram a mozgásszerv-rendszeregészségmegőrzésére kisiskolásoknak.- szorgalmazzuk a civil szervezetek együttműködését, – Elvégeztünk egy országos kutatást az OEFI-vel együttműködésben , a „Drogprevenciós programok hatásvizsgálata”, a kábítószerproblémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, (KAB-KT04) – ” Eleven Ifjúsági Pont Ifjúsági Ház komplex drogprevenciós programja a szentendrei kistérségben” Szentendre Ifjúsága kutatás – tanulmánya , nyilvános vitája KAB-PR-04)


AIDS prevenciós oktatás- a “Kábítószer- fogyasztás megelőzésével kapcsolatos kortárs és kortárssegítő képzés, – ÁNTSZ segítségével komplex drogmegelőző programot kezdtünk Szentendrén és Pest megye középiskoláiban szorosan együttműködve a helyi és a Pest megyei Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával.


A VIP támogatásának keretén belül az Eleven Fesztivál megrendezését támogattuk , – Egészségnap -” A kábítószer fogyasztás felismerése … című kiadvány, kistérségben drogprevenciós előadások keretében – Elkészült egy primer prevenciós oktatási és módszertani füzet “az AIDS és más nemi úton terjedő megbetegedések megelőzése” témakörben, amit egy éves iskolai prevenciós oktatás alapozott meg – a DMH és a Tizenegylet Ifjúsági Egyesület együttműködésében közösen megvalósítandó ” Eleven Ifjúsági Pont drogprevenciós célú programjának megvalósítása a szentendrei kistérségben” c. pályázat (KAB PR 04 ) keretében támogattuk az Eleven Pont Ifjúsági Ház megnyitását – Egészséghetet az Izbégi Általános iskolában , az egészséges táplálkozás jegyében, szűrővizsgálatokkal, véradással, Elkészült a város környezetegészségügyi akcióprogramja, melynek részeként egészségterv is készült. A tanulmány város demográfiai, szociális, egészségügyi és környezeti állapotáról szól – megoldási javaslatokkal kiegészítve. ( Ezt tekintjük alapnak és 2-3 évente aktualizáljuk a prioritásoknak megfelelően) – Drogellenes Hét – védőnők és pedagógusok számára önismereti tréningeket tartottunk – lelki elsősegély telefonszolgálatot létesítettünk- cardiovascularis betegségek megelőzése programban – diétás tanácsadást, speciális tornát indítottunk a – városunkban került megrendezésre a WHO Egészséges Városok Nemzeti Hálózatainak szervezői találkozója. Kísérő rendezvényként rajz és irodalmi versenyt hirdettünk az általános és középiskolások számára ” Hogyan éljünk egészségesebben Szentendrén” címmel.

Gerőcs Katalin
a Kuratórium elnöke

© Copyright 2024. Minden jog fenntartva.